Månedlige arkiver: desember 2020

Ledige båtplasser

 

Ledige båtplasser i Naustvollan småbåthavn, Bruhagen

Kun 15 min fra Kristiansund sentrum til småbåthavna

 

Brygge

Plass

Størrelse

B

B 12

3,0 x 6,0 meter

B

B 14

3,0 x 6,0 meter

B  

B 34

3,0 x 6,0 meter

For nærmere informasjon kan du kontakte: 

Havnesjef Steinar Hestvik – Mail: st-hestv@online.no – Mob: 98 644 682

Averøy 12.10.2020