Kontakt

Styret:

Leder: John Andreas Hjelset, tlf  950 82 700, leder@naustvollan.no
Nestleder: Paul Hjelseth, tlf 915 46 019, paul.hjelset@lonnheim.no
Kasserer: Kristin Volckmar, tlf 907 43 837, kasserer@naustvollan.no
Sekretær: Bjørn Ingebrigtsen, tlf 911 60 208, sekretaer@naustvollan.no
Styremedlem: Odd Sigmund Stormo, tlf 909 79 333, odstorm@online.no
Varamedlem: Kolbjørn Gården, tlf 977 02 690, kolb-g@online.no

Havnesjef:

Steinar Hestvik, tlf 986 44 682, st-hestv@online.no

Utleie:

John Andreas Hjelset, tlf  950 82 700, utleie@naustvollan.no