Prisliste

Prisliste båtplasser 2018

Type  Størrelse  Innskudd  Årlig avgift
A  2,5 x 6 meter  kr. 43.100,-  kr. 2.400,-
B  3,0 x 6 meter  kr. 45.200,-  kr. 2.400,-
C  3,0 x 8 meter  kr. 48.300,-  kr. 2.400,-
D  3,5 x 6 meter  kr. 47.300,-  kr. 2.700,-
E  3,5 x 8 meter  kr. 50.400,-  kr. 2.700,-
F  4,0 x 6 meter  kr. 49.400,-  kr. 3.000,-
G  4,0 x 8 meter  kr. 52.500,-  kr. 3.000,-
H  4,5 x 8 meter  kr. 54.600,-  kr. 3.400,-
I  4,5 x 10 meter  kr. 57.800,-  kr. 3.400,-
J  5,0 x 8 meter  kr. 56.700,-  kr. 3.700,-
K  5,0 x 10 meter  kr. 59.900,-  kr. 3.700,-
L  5,5 x 10 meter  kr. 66.200,-  kr. 4.800,-

Medlemsavgift kr. 500 pr. år kommer i tillegg.
Avgiften fastsettes av årsmøtet hvert år.
Medlemmer med flere båtplasser betaler bare en medlemsavgift.
Pris innskudd kan indeksreguleres og endres av årsmøtet etter behov.
Årlig avgift fastsettes av årsmøtet hvert år, avhengig av lagets økonomiske driftssituasjon.

Støttemedlemskap kr.250,- pr. år (Rettigheter og plikter, se § 3 i vedtektene)

 

Vedtatt av årsmøtet 2018

Dato:28.04.2018