Gjestehavn

Velkommen til Naustvollan Småbåthavn

GPS posisjon: 063.11,35 N – 007.37,5 E.

Ved ankomst tar dere kontakt med havnesjefen på telefon: 98644682 hvis gjesteplassene er opptatt.


Informasjon

Vann: Det er tilgjengelig vann på hver flytebrygge.

Strøm: Det er tilgjengelig strøm på hver flytebrygge. Bruk el-kabel som er i orden og noter hvilket uttaksnummer som er brukt.

Bading: All bading inne i havna er forbudt. Det kan være forbundet med fare å bade mht. el -strøm og båttrafikk.

Boss: Bruk bossdunk ved klubbhus.

Toalett / dusj: Det er tilgjengelig toalett / dusj i klubbhuset (dør på venstre side). Dusj kr. 30,- ekstra

Vaskemaskin: Det er tilgjengelig vaskemaskin i klubbhuset( dør på venstre side). Vask kr. 40,- ekstra/vask

Avgift: Hver båt betaler 150 kr/døgn inkl. strøm. Konvolutt for pengebeløp fylles ut og legges i postkassen som er hengt opp på infotavle ved klubbhuset.

Orden og oppførsel: Det forventes at båtfolket lever opp til sitt gode rykte og ivaretar vårt fine og innbydende anlegg på beste måte ved oppholdet.

 

Styret i Naustvollan Småbåthavn, 2018