Båtslipp

Opptak og utsett av båt


Båtslippen disponeres av foreningen og grunneierne.


Ikke-medlemmer er velkommen til å benytte båtslippen ved å betale kr 150,- pr gang.

Betaling skjer ved å vippse til #137864 ("Naustvollan Småbåthavn")

eller ved kontant betaling i postkassen ved moloen.


Vannuttak kan benyttes.


Båtpuss som sliping og bunnstoffing skal foregå ved redskapsbod.


All bruk skjer på eget ansvar og det forventes at området ryddes etter bruk.
Styret i Naustvollan Småbåthavn 2024